LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  08/8/2019  8h30  Nguyễn Thanh Sơn NCS K13  Phòng họp D  x  07/5/2019 15H00  Lương Thị Quyên NCS K13  V...