LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  29/01/2019 14h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K13  Phòng họp D  x 25/01/2019 9h00 Nguyễn Đồng Minh NCS K9 Phòng ...