THÔNG BÁO LỚP CS1.B1 VÀ LH2.B1

KHOA SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO   Lịch học chính thức của 02 lớp LH2.B1, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính  và lớp CS01.B1, chuyên ngành Chính sách công – tại Hà Nội (lịch này thay...

Khai giảng các lớp cao học trúng tuyển năm 2015

Đề nghị anh (chị) đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015  tập trung về Học viện Hành chính Quốc gia để tham gia Lễ khai giảng và thực hiện thủ tục nhập học: – Hà Nội...