LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  11/12/2017 16h00 Đỗ Quốc  Hưng NCS K8  VP Khoa VB x 8/12/2017 14h00 An Đình Doanh NCSK8 Phòng 204 x 23...