LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  20/3/2018 14h00 Trần Thị Vành Khuyên NCS K13 Phòng họp D x 7/3/2018 15h30 Phùng Thị Linh Khanh NCS K14...