LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  22/10/2018 15h00 Phouvanh siphomthaviboun  NCS K14 Phòng 204  x 22/10/2018 13h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K1...