LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  12/2/2018 8h30 Manivong Bongsouvanh NCS K14  Phòng 402 x  7/2/2018 9h00  Nguyễn Thanh  Sơn NCS K13  Ph...