LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 18/12/2018 16h00 Trần Việt Hoa NCS K9 Tầng 6 nhà 11T x 18/12/2018 8h00 Phan Thị Bích Thảo NCS k13 Phòng...