LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 08/6/2017 15h00 Trần Thị Bích Ngọc NCS K10 Phòng họp D x 05/6/2017 14h30 Outthone CHAOPHALYPHANH NCS K1...