LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 26/6/2018 16h30 Đỗ Hoàng Vương NCS K13 Phòng 204 x 12/6/2018 16h30 Nguyễn Việt Hà NCS K14 Phòng 204 x x...