lanhdaoSDH

Ban Lãnh đạo Khoa sau đại học

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH TS. ĐẶNG XUÂN HOAN         PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. HOÀNG MAI Liên hệ: Phòng A235 Điện thoại: 024.37734061 Email: maih@napa.vn   PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. NGUYỄN MIN...
anhkhoa2014

Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

Các đơn vị trực thuộc của Khoa Sau đại học gồm bốn phòng chức năng. Sau đây là một số thông tin cụ thể về cơ cầu tổ chức nói trên của Khoa Sau đại học:           1. Cơ cấu của Khoa Sau Đại học * Học ...
anhkhoa2014

Giới thiệu về khoa Sau Đại Học

THÀNH LẬP: Ngày 10 tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số 660/HCQG-TCCB của Giám đốc Học viện. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ: Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc quản lý toàn bộ công tác đào tạo học viên b...
SDHtiensi

Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.37730431     Hoàng Mai TRƯỞNG PHÒNG email: maih@napa.vn Lê Anh Xuân P. TRƯỞNG PHÒNG email:leanhxuan_1970@yahoo.com Trịnh Thị Thu Hương email...
SDHthacsi

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351     Đỗ Thuận An P. TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn     Hà Thị Thoa Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Nguyễn Xuân...
_MG_1137

Phòng Quản lý đào tạo Liên kết

PHÒNG 232 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38345883 Bùi Kim Chi P. TRƯỞNG PHÒNG email: chibk@napa.vn Nguyễn Quỳnh Huy P. TRƯỞNG PHÒNG email: huynq@napa.vn Nguyễn Đăng Tài Dangtai@napa...