Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431     Hoàng MaiTRƯỞNG PHÒNGemail: maih@napa.vn Lê Anh XuânP. TRƯỞNG PHÒNGemail:leanhxuan_1970@yahoo.com Trịnh Thị Thu Hươngemail: huon...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An P. TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa  Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Nguyễn Xu...

Phòng Quản lý đào tạo Liên kết

PHÒNG 232 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38345883 Bùi Kim Chi P. TRƯỞNG PHÒNG email: chibk@napa.vn Nguyễn Quỳnh Huy P. TRƯỞNG PHÒNG email: huynq@napa.vn Nguyễn Đăng Tài Dangtai@napa...