Lịch bảo vệ Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan từ 03/2014 trở về trước

 Họ và tên NCS Tên đề tài   Thời gian  Địa điểm 
Trịnh Thị ThủyK8 Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 16h00Thứ 3

01/4/2014

Phòng họp ANhà A, HVHC
Nguyễn Minh ThơK9 Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 08h30Thứ 3

01/4/2014

Phòng họp ANhà A, HVHC
Jung Gun YoungK9 Quản lý nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc – Những giá trị tham khảo cho Việt Nam 09h00Thứ 2

31/3/2014

Phòng 402Nhà A, HVHC
Đàm Quốc Việt Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động phòng và khám chữa bệnh từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh 16 giờThứ 3

26/11/13

Phòng họpKhoa QLNN về Xã hội
Đặng Thị Phương Nga Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Trung ương trong ngành Y tế ở Việt Nam 09h00Thứ 5

10/10/2013

Phòng họp DNhà A, HVHC
Trần Thị Thu Hương Hoàn thiện cơ chế kiểm tra quyết định quản lý hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh 08h00Thứ 6

06/9/2013

Phòng họp DNhà A, HVHC
Lê Cẩm Hà Chế độ làm việc của khu vực công trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 15h00thứ 6

23/8/2013

Phòng họp ANhà A, HVHC
Đặng Thị Minh 14h00Thứ 6

23/8/2013

Phòng họp DNhà A, HVHC
Bùi Thị Ngọc Hiền Nâng cao năng lực thể chế hành chính nhà nước  để thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. 8h30Thứ 4

21/8/2013

Phòng họp DNhà A, HVHC
Lê Văn Từ Quản lý nhà nước về xã hội hóa bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên 16h0016/7/2013 Phòng họp ANhà A, HVHC
Nguyễn Đức Thắng Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc nước ta trong thời gian tới 14h0028/6/2013 Phòng họp DNhà A, HVHC
Xomnit Nghiên cứu về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước CHDCND Lào 17h0010/4/2013 Phòng họp DNhà A, HVHC
Tống Duy Tình Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về văn bản chuyên ngành của Bô Giáo dục và Đào tạo 16h3009/4/2013 Phòng họp DNhà A, HVHC
 Lê Văn Hòa Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam 14h00  15/4/2013 Phòng họp DNhà A, HVHC
Đoàn Nhân Đạo Tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 16h3006/5/2013 Phòng họp DNhà A, H

Comments are closed.