Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Anh Tuấn

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Anh Tuấn
Đề tài: Tổ chức đơn vị hành chính Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển;
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh; 2. PGS.TS. Văn Tất Thu.
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 23 tháng 01 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia,
77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.