Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Anh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mai Anh;

Đề tài: Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Thời gian: 9 giờ 00, thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016;

Địa điểm: Tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.