Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Anh
Đề tài: Sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính
nhà nước Việt Nam;
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Liên Hương; 2. PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn.
Thời gian: 9 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp B, tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.