Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Thoa

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Mai Thoa
Đề tài: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay.
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Hương; 2. TS. Nguyễn Sỹ Dũng.
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 01 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp B, tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.