Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngân

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngân;

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS Lương Minh Việt; 2. PGS.TS Hồ Sỹ Hùng

Thời gian: 9 giờ 00, thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.