Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hằng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hằng
Đề tài: Quản lý nhà nước bằng pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam;
Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Đức Đán; 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương.
Thời gian: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 01 năm 2018;
Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn
Chí Thanh, Hà Nội.
Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.