Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn An

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn An

      Đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên trong điều kiện mới

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành;

  1. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

Thời gian: 14h 00, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.