Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Huỳnh Công

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:

Phạm Huỳnh Công bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01;

Thời gian: 08 giờ  30, ngày 09  tháng 01 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, số77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.