Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hương

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hương

      Đề tài: Cơ chế kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền cấp tỉnh

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. TS. Hà Quang Thanh, 2. TS. Nguyễn Thị Thủy

Thời gian: 08h 30, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.                                                                                                            

Comments are closed.