Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh TRẦN VĂN TÌNH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Tình

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Dũng; 2. TS. Hoàng Quang Đạt.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 29  tháng 3 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.