Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Võ Công Trí

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN Nghiên cứu sinh: Võ Công Trí

Đề tài: Quản lý của nhà nước Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Anh Tuấn; 2. GS.TS. Đinh Văn Tiến.

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 09 tháng 12 năm 2017;

Địa điểm: Phòng họp B, tầng 2 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự! Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.