TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017

 

 2017-2-TS-Thong-bao-tuyen-sinh

   Hướng dẫn làm hồ sơ Dành cho Nhà khoa học

 Hướng dẫn làm hồ sơ  Dành cho thí sinh

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ

DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017: http://tiny.cc/ncs 

 

Comments are closed.