TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

- THÔNG BÁO TUYỂN SINH

– BIỂU MẪU ĐỐI VỚI THÍ SINH

– BIỂU MẪU ĐỐI VỚI NHÀ KHOA HỌC

– HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ DỰ THI

Chi tiết có tại đường dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/1NDz1szyxh_KEKzsj2Ix_sPemWm2FuRAs?usp=sharing

 

Comments are closed.