Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công chức cấp xã mới tuyển dụng của tỉnh Đắk Lắk năm 2018

          Ngày 05/12/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công chức cấp xã mới tuyển dụng của tỉnh Đắk Lắk.

          Tham dự Lễ khai giảng về phía Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có Bà H’Yao Knul – Phó Giám đốc Sở; ông Phan Ngọc Càng – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền. Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có ThS. Phan Xuân Quý – Phó trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính, lãnh đạo các đơn vị cùng 110 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng khóa học, bà H’Yao Knul  khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước cho đội ngũ công chức cấp xã mới tuyển dụng; cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh; yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của cơ sở đào tạo, tích cực tham gia học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Ông Phan Ngọc Càng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thông qua các Quyết định liên quan đến lớp học

Ông Phan Ngọc Càng – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thông qua các Quyết định liên quan đến lớp học

Bà H'Yao Knul - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng lớp học

Bà H’Yao Knul – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng lớp học

Huỳnh Thị Thùy Trang

 

Comments are closed.