Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Đắk Nông năm 2018

          Ngày 08/12/2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông khai giảng  lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Đắk Nông.

          Tham dự buổi Lễ, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Lê Văn Từ -Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng. Về phía Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông có Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm; cùng 50 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước từ đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ rõ mục tiêu, đặt ra yêu cầu đối với lớp học, đặc biệt nhấn mạnh đến phương pháp và ý thức học tập của các học viên để có một khoá học thành công. Chúc một khoá học đạt kết quả cao tới các học viên và tuyên bố khai giảng lớp học.

          Cũng tại buổi Lễ, Th.S Lê Đức Ánh chia sẻ và quán triệt các nhiệm vụ của hai đơn vị liên kết cần phải thực hiện để đảm bảo cho lớp học, với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học nhưng phải đúng quy chế. Yêu cầu các học viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiêm túc chấp hành quy chế của cơ sở đào tạo, tích cực trao đổi, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm để khóa học đạt kết quả cao nhất.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

 

Bà Đặng Thị Việt Hà - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

Bà Đặng Thị Việt Hà – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông phát biểu tại buổi lễ

Th.S Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông phát biểu tại buổi lễ

Toàn thể lớp học chụp hình lưu niệm

Toàn thể lớp học chụp hình lưu niệm

Huỳnh Thị Thùy Trang

Comments are closed.