Lễ công bố Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

          Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 1208/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

          Tham dự buổi lễ có NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia kiêm Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên; ThS. Phạm Quang Minh – Đại diện của Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia; cùng toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Phân viện.

          Tại buổi lễ ThS. Phạm Quang Minh đã công bố toàn văn Quyết định số 1208/QĐ-HCQG ngày 18/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Theo đó, Phân viện là đơn vị trực thuộc Học viện, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột; có chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học hành chính với 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chiến lược, kế hoạch phát triển Phân viện; thực hiện bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình kế hoạch và theo sự phân công,  phân cấp của Giám đốc Học viện; thực hiện đào tạo sau đại học các chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch và theo sự phân công của Giám đốc Học viện; nghiên cứu khoa học, phát hành Nội san và các ấn phẩm khoa học khác; quản lý và cấp các loại chứng chỉ, chứng nhận thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo sự phân cấp của Học viện; liên kết với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong nước để thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao…Về cơ cấu tổ chức, Phân viện có 08 đơn vị cấu thành (06 phòng và 02 bộ môn), lãnh đạo Phân viện có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

          Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Vũ Thanh Xuân chúc mừng Phân viện với chức năng, nhiệm vụ được quy định rõ ràng, đồng bộ là cơ sở pháp lý quan trọng cho quá trình hoạt động; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Phân viện trong thời gian tới, bao gồm: Triển khai quán triệt, nắm vững những quy định của Quyết định 1208/QĐ-HCQG, xây dựng dự thảo để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Phân viện; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; rà soát, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc liên quan đến các hoạt động của Phân viện tạo sự đầy đủ, hoàn thiện của các văn bản; tăng cường triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018 dựa trên Quyết định đã ban hành; tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm để cùng nhau phát triển.

          Thay mặt tập thể viên chức, người lao động Phân viện, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo từ phía Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện. Với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới sẽ tạo vị thế mới, tạo thế chủ động, sáng tạo, tự chủ trong khuôn khổ Học viện giao và phấn đấu xây dựng Phân viện trở thành một khối đoàn kết vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Vũ Thanh Xuân trao Quyết định số 1208/QĐ-HCQG cho TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

          Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

IMG_1888 (Copy)

ThS. Phạm Quang Minh – Đại diện của Ban Tổ chức Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia công bố Quyết định tại buổi lễ

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phân viện

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phân viện

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Phân viện Học viện HCQG khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Học viện

Toàn thể viên chức, người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm cùng Lãnh đạo Học viện

 

 

Comments are closed.