Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh ĐắkLắk mở các lớp Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ĐắkLắk

          Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, trong thời gian từ tháng 7/2018 – tháng 10/2018 Phân viện Học viện Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk mở 03 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, khai giảng ngày 25/7 với 94 học viên; 01 lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khai giảng ngày 26/7 với 75 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế, khai giảng ngày 30/7 với 42 học viên.

          Tham dự và phát biểu tại các buổi khai giảng các lớp bồi dưỡng trên về phía Sở Nội vụ Đắk Lắk có ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc, ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức; về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Lê Văn Từ – Phụ trách, điều hành phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ quản lý lớp và các giảng viên của Phân viện và Học viện Hành chính Quốc gia.

          Theo Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, việc phối hợp mở 03 lớp bồi dưỡng trên nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2018; tham gia các lớp bồi dưỡng là dịp quan trọng để cán bộ, công chức, viên chức củng cố và cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hiệu quả hơn công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Tỉnh Đắk Lắk cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Phân viện nói riêng, Học viện Hành chính Quốc gia nói chung trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho Tỉnh trong thời gian qua.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ khai giảng lớp Chuyên viên:

IMG_2046 (Copy)

Toàn cảnh buổi lễ

IMG_2125 (Copy)

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

IMG_2101.JPG - Võ Văn Hùng (Phó phòng) (Copy)

Ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ công bố các quyết định của Sở Nội vụ

IMG_2033 (Copy)

TS. Lê Văn Từ – Phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng khóa học

IMG_2068 (Copy)

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

IMG_2096.JPG - Lớp trưởng (Copy)

Đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ

 

          Một vài hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

IMG_2166 (Copy)

ThS. Nguyễn Thị Nghị – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

IMG_2169 (Copy)

Ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ công bố các quyết định của Sở Nội vụ

IMG_2134 (Copy)

TS. Lê Văn Từ – Phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng khóa học

Hoàng Mạnh Hùng (PGĐ) (Copy)

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

IMG_2154 (Copy)

Đại diện học viên của lớp phát biểu tại buổi lễ

          Một vài hình ảnh tiêu biểu tại buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế:

IMG_3147 (Copy)

Toàn cảnh buổi lễ

IMG_3176 (Copy)

ThS. Lê Kim Loan – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

IMG_3180 (Copy)

Ông Võ Văn Hùng – Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ công bố các quyết định của Sở Nội vụ

IMG_3218 (Copy)

TS. Lê Văn Từ – Phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng khóa học

IMG_0003 (Copy)

Ông Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

IMG_0015 (Copy)

Đại diện học viên phát biểu tại buổi lễ

Comments are closed.