Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên mở tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

          Ngày 27/3/2018 Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên mở tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

          Tham dự buổi Lễ có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên; ông Cao Quý Thương – Trưởng phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông; cán bộ quản lý lớp cùng toàn thể học viên khóa học.

          Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên mở tại huyện Đắk R’Lấp tử tháng 12/2017 với 54 học viên, kết thúc khóa học có 02 học viên đạt loại giỏi (chiếm 3.7%), 49 học viên đạt loại khá (chiếm 90.7%), 03 học viên đạt loại trung bình (chiếm 5.6%).

          Tại buổi Lễ, ông Cao Quý Thương – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn sự phối hợp của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, đánh giá cao sự nỗ lực của các anh chị học viện trong quá trình tập trung khóa học.

          Cũng tại buổi lễ, TS. Lê Văn Từ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp trong quá trình tổ chức lớp, chúc mừng các anh chị học viên đã hoàn thành chương trình khóa học.

          Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng./.

          Một vài hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Lê Kim Loan - Chuyên viên khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố báo cáo tổng kết lớp

ThS. Lê Kim Loan – Chuyên viên khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố báo cáo tổng kết lớp

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia  khu vực Tây Nguyên trao giấy khen cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao giấy khen cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

Ông Cao Quý Thương - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đắk R'Lấp phát biểu tại buổi lễ

Ông Cao Quý Thương – Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Gia Thụy - Đại diện cho học viên của lớp phát biểu cảm ơn

Ông Nguyễn Gia Thụy – Đại diện cho học viên của lớp phát biểu cảm ơn

Comments are closed.