Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018

          Chiều ngày 27/01/2018, Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018.

          Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, các Phó Giám đốc Học viện và toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Phân viện.

          Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Phân viện.

          Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Học viện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất cũng như những kết quả đạt được của Phân viện trong năm 2017. Đồng thời, chỉ đạo Phân viện khu vực Tây Nguyên thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2018, trong đó nhấn mạnh các nội dung:

          Thứ nhất, tập trung xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Phân viện trên cơ sở Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia;

          Thứ hai, đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại khu vực;

          Thứ ba, tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên; thực hiện quy hoạch, bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động một cách hợp lý;

          Thứ tư, giữ mối liên hệ và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong khu vực để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho khu vực; thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước;

          Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác tại Phân viện.

          Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên thay mặt toàn thể viên chức, người lao động tại Phân viện cảm ơn sự quan tâm đầy trách nhiệm của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện và thể hiện sự quyết tâm  nhằm thực hiện tốt những nội dung công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện./.

          Một số hình ảnh tại Hội nghị:

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Phân viện

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Phân viện

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

TS. Lê Như Thanh - Nguyên Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại hội nghị

TS. Lê Như Thanh – Nguyên Phó giám đốc thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại hội nghị

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia phát biểu tại hội nghị

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện hành chính Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Comments are closed.