Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công, chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

           Trong 04 ngày (từ ngày 26/5 đến hết ngày 29/5/2017) Phân viện Khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học thuộc các chuyên ngành Quản lý công khóa 20 (HC20.TN6, HC20.TN7), chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính khóa 2 (LH2.TN4).

          Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học Tây Nguyên, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, các nhà khoa học đến từ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

          Sau quá trình làm việc trách nhiệm, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 114 học viên (trên tổng số 116 học viên) đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao: 23 học viên đạt loại xuất sắc(chiếm 20,2%); 80 học viên đạt loại giỏi(chiếm 70,2%); 04 học viên đạt loại khá(chiếm 3,5%) và 07 học viên đạt loại trung bình khá(chiếm 6,1%).

          Đào tạo và sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ là tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Minh Sản - Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ thông qua lý lịch khoa học của học viên

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ thông qua lý lịch khoa học của học viên

Học viên trình bày nội dung Luận văn

Học viên trình bày nội dung Luận văn

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ nhận xét luận văn của học viên

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ nhận xét luận văn của học viên

Comments are closed.