Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công

          Trong 03 ngày (từ ngày 27/01 đến hết ngày 29/01/2018) Phân viện Khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học thuộc chuyên ngành Quản lý công khóa 20 và khóa 21 (HC20.TN6, HC20.TN7, HC21.TN5).

          Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học Tây Nguyên, Học viện Chính trị Khu vực 3 và các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh của khu vực Tây Nguyên.

          Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 57 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao: 03 học viên đạt loại xuất sắc (chiếm 5,3%); 47 học viên đạt loại giỏi (chiếm 82,4%),  04 học viên đạt loại khá (chiếm 7,0%) và 03 học viên đạt loại trung bình khá(chiếm 6,1%).

          Đào tạo và sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ là tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

IMG_9094 (Copy)

IMG_9114 (Copy)

IMG_9122 (Copy)

Comments are closed.