Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa I/2017

Ngày 26/8/2017, Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2017.

Dự bế giảng có TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo các Phòng, Khoa của Phân viện cùng 34 học viên khóa học.

Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khoá I/2017 khai giảng ngày 29/5/2017 gồm 34 học viên. Sau hai tháng học tập và đi thực tế cả 34 học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ, trong đó có 04 học viên đạt loại giỏi (chiếm 12%), 30 học viên đạt loại khá (chiếm 88%).

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đăng Quế khẳng định vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với sự phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị, chúc mừng 34 học viên đã hoàn thành mục tiêu khóa bồi dưỡng và hy vọng các học viên sẽ hiện thực hóa các kiến thức, kỹ năng đã học thành những hành động cụ thể góp phần tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Lê Kim Loan - Chuyên viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên - Chủ nhiệm lớp đọc báo cáo kết quả lớp học

ThS. Lê Kim Loan – Chuyên viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên – Chủ nhiệm lớp công bố kết quả lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao chứng chỉ cho các học viên

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên trao Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc

Đại diện học viên của lớp phát biểu cảm ơn

Đại diện học viên của lớp phát biểu cảm ơn

Cán bộ, giảng viên Phân viện khu vực Tây Nguyên chụp hình lưu niệm cùng học viên

Cán bộ, giảng viên Phân viện khu vực Tây Nguyên chụp hình lưu niệm cùng học viên

Comments are closed.