Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2018 tại Phân viện khu vực Tây Nguyên

20180319_163823 (Copy)

20180319_163832 (Copy)

Comments are closed.