Viên chức, người lao động Phân viện khu vực Tây Nguyên tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

          Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), được sự cho phép của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2017 Phân viện khu vực Tây Nguyên đã tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện.

          Tham dự buổi học có đồng chí Trần Xuân Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo viên, Báo cáo viên của Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk; TS. Nguyễn Đăng Quế – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động đang công tác tại Phân viện.

          Buổi học đã tập trung làm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Dưới sự chuẩn bị bài giảng chu đáo, đầy đủ của đồng chí Báo cáo viên, các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động Phân viện về cơ bản đã nắm được tinh thần của Nghị quyết, những điểm mới và những thông tin mang tính thực tiễn, thiết thực gắn với Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

          Phát biểu kết thúc buổi học, TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Trần Xuân Linh đã chia sẻ những thông tin về lý luận của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII thông qua những dẫn chứng thực tiễn gần gũi, sinh động, đồng thời bày tỏ mong muốn tập thể viên chức, người lao động đặc biệt là các đồng chí đảng viên trong Phân viện sẽ tiếp thu, vận dụng tinh thần của Nghị quyết vào xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

          Một số hình ảnh tại lớp học:

TS. Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại lớp học

TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên phát biểu tại lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Comments are closed.