• sách quỹ châu á

  Giới thiệu sách Quỹ châu Á năm 2019

  STT KÝ HIỆU NỘI DUNG SL KHOA HỌC XÃ HỘI, TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ 1 A – 26642019 BEST, JOEL Social problems / Joel Best .- Xuất bản lần thứ 3 .- New York...

 • đề án

  Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018

  Chiều ngày 26/11/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Nghiệm thu Đề án khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng bộ từ khóa thuật ngữ hà...

 • sách 2018

  Giới thiệu sách mới năm 2018

  STT Số ĐKCB TÊN SÁCH     I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 01 VV-M/ 17221 – 17228 VV-D/ 6520 – 6521 S1 Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ...

 • sách 2017

  Giới thiệu sách mới năm 2017

  STT TÊN SÁCH Phòng đọc Phòng mượn I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:     01 Tổng quan về luật quốc tế và các văn bản pháp luật / Nguyễn Thị Thuận. – H. :...

 • sách 2016

  Giới thiệu sách mới năm 2016

    STT KÝ HIỆU KHO MÔ TẢ SÁCH I/ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 01 VN–M/ 3082 – 3086VN–D/ 1012 – 1013S3   Luật căn cước công dân . – H. : Chính trị quốc g...