Lịch thi lần 2 khóa 10, 11, 12

  Khóa 10 : lich thi lan 2 K10 ky 6.pdf Khóa 11: lich thi lan 2 khoa 11, ban pdf.pdf Khóa 12: lich thi lan 2 khoa 12.pdf

Lịch học

1. Lịch học kỳ 3 Khóa 12:      lich hoc hoc ky 3 khoa 12.pdf 2. Lịch học NN kỳ 3 Khóa 12: lich hoc NN hoc ky 3 khoa 12.pdf 3. Lịch học kỳ 5 Khóa 11:      lich hoc ky 5 Khoa 11.pdf 4. Lịch học kỳ 7 Kh...

Thong tin tuyen sinh 2012

Moi cac ban tham khao thong tin tuyen sinh tai dia chi sau: http://www.napa.vn/TS2012/Trang/default.aspx

Thông tin liên hệ

* Quyền Trưởng Ban: ThS. Bùi Huy Tùng Điện thoại: 043.7731754 Email: * Phó Trưởng Ban: TS. Lê Hồng Yến Điện thoại: 043.7734260 – 0989084766 Email: * Phó Trưởng Ban: ThS. Phạm Thị Lợi Điện thoại...
55

Giới thiệu chung

* THÀNH LẬP: Tiền thân của Ban Đào tạo là Ban Giáo vụ, sau chuyển thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng. Ngày 10/10/2002, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 658/QĐ-HCQG-TCCB đổi tên Ban Đào tạo, Bồi dưỡ...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  – Ban Đào tạo là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý công tác đào tạo cử nhân Hành chính hệ chính quy; cử nhân Hành chính hệ vừa làm vừa học;...
bandaotao

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân.   Q. Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Bùi Huy Tùng   Phó Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Phạm Thị Lợi   Phó Tr...