HVHC

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đô thị

Chương trình chuyên ngành Quản lý nhà nước về đô thị là một chuyên ngành thuộc ngành Hành chính học, nhằm trang bị cho các cử nhân tương lai kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp cho các vị trí làm t...
00

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công

Ngành tài chính (bao gồm tài chính công) là một trong sáu ngành thiếu hụt nguồn nhân lực nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là cơ sở giúp sinh viên chuyên ngành Quản lý tài chính công tìm kiếm các cơ hội ...