Lịch học

Lịch học K10, lần 1: tại đây Lich hoc KH10, KH11, KH12 (2012 – 2013): tai day

Kết quả thi

Mời các bạn kích vào link: http://www.napa.vn/vi/dtbd/kqdtdh/Trang/default.aspx

Lịch thi lần 2 khóa 10, 11, 12

  Khóa 10 : lich thi lan 2 K10 ky 6.pdf Khóa 11: lich thi lan 2 khoa 11, ban pdf.pdf Khóa 12: lich thi lan 2 khoa 12.pdf

Lịch học

1. Lịch học kỳ 3 Khóa 12:      lich hoc hoc ky 3 khoa 12.pdf 2. Lịch học NN kỳ 3 Khóa 12: lich hoc NN hoc ky 3 khoa 12.pdf 3. Lịch học kỳ 5 Khóa 11:      lich hoc ky 5 Khoa 11.pdf 4. Lịch học kỳ 7 Kh...