IMG_0067

Đào tạo Đại học hành chính bằng I – Hệ chính quy...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH – HỆ CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ******** ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Mọi công dân nếu có đủ các điều kiện sau sẽ thuộc đối tượng đào tạo : + Đã tốt...

Lịch học

Lịch học K10, lần 1: tại đây Lich hoc KH10, KH11, KH12 (2012 – 2013): tai day

Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành thanh tra thuộc ngành QLNN: tại đây 2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Nhân sự thuộc ngành QLNN: tại đây 3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công thuộc...

Quy chế đào tạo

Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2012: tại đây Quy chế đào tạo trung cấp hình thức vùa làm vừa học: tại đây Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy: tại đây Quy chế đào tạo đại học hìn...

Kết quả thi

Mời các bạn kích vào link: http://www.napa.vn/vi/dtbd/kqdtdh/Trang/default.aspx

Lịch thi lần 2 khóa 10, 11, 12

  Khóa 10 : lich thi lan 2 K10 ky 6.pdf Khóa 11: lich thi lan 2 khoa 11, ban pdf.pdf Khóa 12: lich thi lan 2 khoa 12.pdf

Lịch học

1. Lịch học kỳ 3 Khóa 12:      lich hoc hoc ky 3 khoa 12.pdf 2. Lịch học NN kỳ 3 Khóa 12: lich hoc NN hoc ky 3 khoa 12.pdf 3. Lịch học kỳ 5 Khóa 11:      lich hoc ky 5 Khoa 11.pdf 4. Lịch học kỳ 7 Kh...