55

Giới thiệu chung

* THÀNH LẬP: Tiền thân của Ban Đào tạo là Ban Giáo vụ, sau chuyển thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng. Ngày 10/10/2002, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 658/QĐ-HCQG-TCCB đổi tên Ban Đào tạo, Bồi dưỡ...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  – Ban Đào tạo là đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc quản lý công tác đào tạo cử nhân Hành chính hệ chính quy; cử nhân Hành chính hệ vừa làm vừa học;...
bandaotao

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 48 người, trong đó có 01 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ, 21 Cử nhân.   Q. Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Bùi Huy Tùng   Phó Trưởng Ban Đào tạo: ThS. Phạm Thị Lợi   Phó Tr...
1 (51)

Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện; - Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học việ...
1 (63)

Giới thiệu chung

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Đang cập nhật…  THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: - Xây dựng hệ thống Website và phần mềm tác nghiệp trong học viện; - Xây dựng hệ thống Email miễn phí với tên mi...