1 (51)

Chức năng nhiệm vụ

- Tham mưu cho Giám đốc Học viện các công việc, hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong Học viện; - Tổ chức thực hiện đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Học việ...
1 (63)

Giới thiệu chung

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Đang cập nhật…  THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU: - Xây dựng hệ thống Website và phần mềm tác nghiệp trong học viện; - Xây dựng hệ thống Email miễn phí với tên mi...