z4239682541960_c01dcd37770ff00d77fa39ebc970c076

Lễ công bố quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, PGS.TS. Phạm Đức Chính và PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng

(napa.vn) – Sáng ngày 04/4/2023, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện đã chủ trì và trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS. Nguyễn Thị Phượn...