Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017

Chiều ngày 30/8/2017, tại phòng họp B nhà A, Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 8 nhằm thảo luận việc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về những công việc trọng tâm theo kết luận tại cuộc họp tháng 7 và các nhiệm vụ chính trong thời gian tới.

Trước khi bước vào thảo luận các nội dung của phiên họp thường kỳ, Đảng ủy Học viện đã tổ chức gặp mặt thân mật và chia tay hai Đồng chí thôi không tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham dự buổi gặp mặt có Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện; Đồng chí Lê Như Thanh – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Giám đốc Thường trực Học viện; Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Nguyên Phó Giám đốc Học viện; Đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và các Đồng chí chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Đồng chí Hoàng Quang Đạt phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Hoàng Quang Đạt phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Đảng ủy phát biểu tại buổi gặp mặt, Đồng chí Hoàng Quang Đạt đã ôn lại kỷ niệm về quãng thời gian tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện của Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh; Đồng chí Lê Như Thanh có 16 năm công tác tại Học viện, Đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện trong ba khóa và đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh có 25 năm công tác và tham gia hai khóa trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; ngày 30/6/2017 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao quyết định về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý để làm công tác chuyên môn kể từ ngày 01/7/2017 đối với hai Đồng chí. Đồng chí Hoàng Quang Đạt khẳng định trong suốt thời gian tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của Học viện nói chung và của Đảng bộ Học viện nói riêng, hai Đồng chí cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy tin tưởng, dù ở môi trường vị trí nào Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh cũng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình, đóng góp công sức cùng Đảng bộ và Lãnh đạo Học viện xây dựng và phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc Học viện tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám đốc Học viện tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

Trong không khí đầm ấm và đầy xúc động, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện đã gửi tặng những bó hoa tươi thắm nhất với tất cả tình cảm và sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh.

Đồng chí Lê Như Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Lê Như Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn những tình cảm chân thành, nồng thắm, cũng như sự ghi nhận, đánh giá Đảng ủy Học viện đối với những cống hiến, đóng góp của cá nhân các Đồng chí trong suốt quá trình công tác. Hai Đồng chí cũng khẳng định với những kinh nghiệm trong quá trình công tác và tình cảm, trách nhiệm với Đảng bộ và Học viện, các Đồng chí sẽ tiếp tục có trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm đối với Đảng ủy và Học viện, góp phần xây dựng Học viện phát triển ngang tầm khu vực.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong khuôn khổ phiên họp và buổi gặp mặt thân mật, Đảng ủy Học viện đã nghe Đồng chí Giám đốc Học viện báo cáo, thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Giám đốc Học viện đang triển khai thực hiện: Học viện làm việc với với các Bộ, ngành liên quan để thống nhất các nội dung trình Thủ tướng Chính phủ sớm ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; công tác triển khai đào tạo theo tín chỉ; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác tiếp nhận, sắp xếp nhân sự Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về Học viện theo Quyết định của Thủ tướng và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nội vụ…Đồng chí Giám đốc Học viện mong muốn Đảng ủy Học viện sẽ thảo luận, thống nhất và ban hành nghị quyết chỉ đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Học viện trong công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Đặng Xuân Hoan cũng bày tỏ tình cảm và mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Hoàng Quang Đạt chủ trì phiên họp Đảng ủy Học viện

Đồng chí Hoàng Quang Đạt chủ trì phiên họp Đảng ủy Học viện

Ngay sau buổi gặp mặt, dưới sự chủ trì của Đồng chí Hoàng Quang Đạt, Đảng ủy Học viện nghe dự thảo báo cáo công tác từ ngày 24/7 đến ngày 28/8/2017 và thảo luận kỹ lưỡng các nội dung trong dự thảo báo cáo. Trong tháng 8/2017, Đảng ủy đã lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kết luận của Đảng ủy tại kỳ họp tháng 7; lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát Đảng vụ; lãnh đạo công tác đoàn thể theo đúng kết luận của Đảng ủy và phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Về một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 9/2017 và thời gian tiếp theo, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, các Đồng chí Đảng ủy viên năm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong thời gian chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; đề nghị Đảng ủy cấp trên sớm đồng ý cho phép kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và vị trí Bí thư Đảng ủy Học viện; tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng trong việc trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện; triển khai các chế độ chính sách theo quy định đối với công chức, viên chức, người lao động của Học viện; tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Hà Nội và các cơ sở, phân viện; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy nhanh nghiệm thu biên soạn giáo trình hệ cử nhân…

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa và bày tỏ sự ghi nhận đối với Đồng chí Lê Như Thanh

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa và bày tỏ sự ghi nhận đối với Đồng chí Lê Như Thanh 

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa và bày tỏ sự ghi nhận đối với Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa và bày tỏ sự ghi nhận đối với Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm cùng Đồng chí Lê Như Thanh và Đồng chí Lê Thị Vân Hạnh

 Trần Toàn Trung

Comments are closed.