Tintuc

Chương trình khung đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HÀNH CHÍNH HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ( Ban hành kèm theo Quyết định số 1178/QĐ-HVHC của Giám đốc Học viện Hành chính ngày 16 tháng 6 năm 2010) T...
TCC

Giới thiệu chung về Khoa Tài chính công

THÀNH LẬP: Khoa Quản lý Tài chính công được thành lập theo Quyết định số 662/QĐ/HCQG – TCCB ngày 10-10-2002. Tiền thân là Bộ môn Quản lý Nhà nước về Tài chính – Tiền tệ thuộc Khoa QLNN về...