Liên hệ

KHOA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH           Địa chỉ                    : 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội           Điện thoại liên hệ : (04) 37734581           Địa chỉ emai...

Các môn học của Khoa

    STT TÊN MÔN HỌC ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH  HÌNH THỨC ĐÀO TẠO  HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGÀNH   1 Đạo đức công vụ 2 Chính quy; vừa làm vừa học 2 Nhân sự hành chính nhà nước 3 Chính quy; vừ...

Nhân sự của Khoa

 TRƯỞNG KHOA PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI  Liên Hệ: Phòng 423 – Nhà A Điện Thoại: 0437734581 Email:hunghai2002vn@Yahoo.Com     PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. NGÔ THÀNH CAN Liên hệ: Phòng 421 – Nhà A Điện thoại: ...
QLNS

Giới thiệu chung

THÀNH LẬP: Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự (tên tiếng Anh là “Faculty of Organization and Personnel Management”), là khoa được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học Hành chính theo Quyết định...