1

Giới thiệu chung về Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

I. THÀNH LẬP         Dấu mốc lịch sử xây dựng và phát triển Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính là sự ra đời của Bộ môn Văn bản và Kỹ thuật hành chính với vị trí là bộ môn độc lập thuộc Học viện the...