Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ

THÀNH LẬP: Trung tâm BD Phương pháp và Kĩ năng hành chính, tên giao dịch tiếng Anh Centre of Didactic and Administrative Skills (CODAS), được thành lập tháng 4 năm 2010 theo Quyết định số 689/QĐ-HVHC...
ThuVien

Giới thiệu chung về Trung tâm Tin học – Thư viện

THÀNH LẬP: Ngày 06/7/1992, có tên gọi là Trung tâm Thông tin – Tư liệu-Thư viện và xuất bản theo Nghị định 253-HĐBT ngày 07/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Tiền thân của Trung...
Tap the Tap chi

Giới thiệu Tạp chí Quản lý nhà nước

THÀNH LẬP: – Căn cứ pháp lý: Tạp chí Quản lý nhà nước là tạp chí chuyên ngành về quản lý hành chính nhà nước, hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20-01-1993 và Giấy phép hoạt ...