Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ

THÀNH LẬP: Trung tâm BD Phương pháp và Kĩ năng hành chính, tên giao dịch tiếng Anh Centre of Didactic and Administrative Skills (CODAS), được thành lập tháng 4 năm 2010 theo Quyết định số 689/QĐ-HVHC...