50129841

Những phần thưởng và danh hiệu cao quý

NHỮNG PHẦN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU CAO QUÝ 1. VỀ TẬP THỂ – Học viện được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (1994) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (2002). – Đảng bộ Học viện được tặng Cờ “Đảng ...
Tập thể cán bộ và người lao động Ban Tổ chức cán bộ

Giới thiệu về Ban Tổ chức – Cán bộ

  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Ban Tổ chức cán bộ thành lập ngày 26/9/1981 theo Quyết định số 91 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính Trung ương; Hiện nay, ...
anh bia

Những chặng đường phát triển

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   Mốc son đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia được tính từ ngày 29/5/1959 với Nghị định số 214-NV do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại...