IMG_0179

Giới thiệu Phòng Kế hoạch – Tài chính

THÀNH LẬP: Phòng Kế hoạch – Tài chính thành lập ngày 04/3/2013 theo Quyết định số 741/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ –...

Những chặng đường phát triển

Công đoàn Học viện Hành chính là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện chức Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, Công đoàn Học viện đã từng bư...

Liên hệ

KHOA TỔ CHỨC & QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH           Địa chỉ                    : 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội           Điện thoại liên hệ : (04) 37734581           Địa chỉ emai...

Các môn học của Khoa

    STT TÊN MÔN HỌC ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH  HÌNH THỨC ĐÀO TẠO  HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN NGÀNH   1 Đạo đức công vụ 2 Chính quy; vừa làm vừa học 2 Nhân sự hành chính nhà nước 3 Chính quy; vừ...

Nhân sự của Khoa

 TRƯỞNG KHOA PGS.TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI  Liên Hệ: Phòng 423 – Nhà A Điện Thoại: 0437734581 Email:hunghai2002vn@Yahoo.Com     PHÓ TRƯỞNG KHOA TS. NGÔ THÀNH CAN Liên hệ: Phòng 421 – Nhà A Điện thoại: ...
QLNS

Giới thiệu chung

THÀNH LẬP: Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự (tên tiếng Anh là “Faculty of Organization and Personnel Management”), là khoa được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học Hành chính theo Quyết định...
TCC

Giới thiệu chung về Khoa Tài chính công

THÀNH LẬP: Khoa Quản lý Tài chính công được thành lập theo Quyết định số 662/QĐ/HCQG – TCCB ngày 10-10-2002. Tiền thân là Bộ môn Quản lý Nhà nước về Tài chính – Tiền tệ thuộc Khoa QLNN về kinh tế. CH...