Những vấn đề chung

  NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2 2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ...

Hành chính doanh nghiệp

NĂM 2012 – 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Viết Lộc – Trần Minh Hoàng Xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 98 4 2013 2 Nguyễn Ngọc Bảo Chủ t...

Giới thiệu văn bản

  STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Nguyễn Đại Hải Những nội dung mới của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 72 3 2010 2 Trịnh Tuấn Những nội dung cơ bản của Luật Viên chức 75 2 2011 3 Lê Thanh B...

Giới thiệu sách

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Anh Nga Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì 85 1 2 Trần Thanh Xuân Phát triển khoa học và công nghệ. Một số kinh nghiệm của thế giới 101 2 3 Nguyễn Thanh...

Diễn đàn quản lý

STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Ban Biên tập Tổ trưởng dân phố: Họ là ai? 72 2 2011 2 Lê Như Thanh -Hoàng Thị Ngân -Cao Thị Hà Về kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức 72 10 2012 3 Nguyễn V...

Câu chuyện quản lý

STT Tác Giả Tên Bài Trang Số Năm 1 Huỳnh Văn Thới Trọng dụng nhân tài của tiền nhân 82 5 2012 2 Nguyễn Trung Thành Hợp lý và bất hợp lý ở đâu? 84 11 2013

Kỹ thuật và công nghệ hành chính

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Nguyễn Bá Chiến Bàn về khái niệm quyết định hành chính nhà nước 106 6 2 Ma Thị Bích Nhạn Áp dụng ISO 9000 trong các cơ quan hành chính nhà nước 109 6 3 Bùi Huy...

Nhìn ra nước ngoài

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Hạ Thu Quyên Hệ thống đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công ở một số nước trên thế giới 68 1 2 Vũ Thị Thanh Hương Vai trò của chính phủ đối với phát triển ki...

Nghiên cứu – trao đổi

NĂM 2013 STT Tác giả Tên bài Trang Số 1 Lương Minh Việt Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập toàn diện và toàn cầu hoá 3 1 2 Nguyễn Đình Sơn Kinh tế ...

Tổng mục lục năm 2013

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG STT Tác giả Tên bài Trang  Số 1 Phùng Tuấn Hải Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời kỳ mới 2 2 2 Đinh Ngọc Giang Đẩy mạnh cải cách hành chính tro...