Giới thiệu chung về Văn phòng

111

THÀNH LẬP

Công tác văn phòng được hình thành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, hậu cần gắn liền với sự ra đời của Trường Hành chính thuộc Bộ Nội vụ năm 1959. Năm 1982, Văn phòng chính thức được quy định là một đơn vị cấu thành trong Quyết định số 91/HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Hành chính Trung ương.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Văn phòng Học viện là đơn vị tương đương cấp vụ, là bộ máy giúp việc trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện, có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Ban Giám đốc quản lý, điều hành tập trung thống nhất, có hiệu lực và hiệu quả mọi hoạt động của Học viện nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Đồng thời đảm bảo phục vụ hậu cần cho mọi hoạt động của Học viện nói chung.
CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ
– Văn phòng Học viện có 4 đơn vị trực thuộc trực tiếp: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tài vụ – Kế toán; Phòng Quản trị; Đội xe.
– Tổng số cán bộ viên chức và lao động hợp đồng (tính đến 31/10/2016) là: 76 người. Ban Lãnh đạo Văn phòng có 03 người. Về trình độ chuyên môn: có 01 tiến sĩ; 03 nghiên cứu sinh, 06 thạc sĩ, 36 cử nhân, 30 cao đẳng, trung cấp và đào tạo khác.
– Các tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ Văn phòng có 34 đảng viên; Tổ Công đoàn Văn phòng có 76 công đoàn viên.
Lãnh đạo Văn phòng
– Chánh Văn phòng: Đồng chí Bùi Huy Tùng
– Các Phó Chánh Văn phòng:
Đồng chí Đặng Thị Bích Thủy.
Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng.
– Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Văn phòng:
+ Phòng Hành chính – Tổng hợp:
Q. Trưởng phòng: Đồng chí Đoàn Văn Dũng.
+ Phòng Quản trị:
Trưởng phòng: Đồng chí Phùng Văn Hùng.
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Nguyên Quân.
+ Phòng Tài vụ – Kế toán:
Trưởng phòng, Kế toán trưởng Học viện tại Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Thị Phong Lan.
+ Đội xe:
Phụ trách, điều hành Đội xe: Đồng chí Đặng Thị Bích Thủy – Phó Chánh Văn phòng
– Điện thoại: (04) 8343245; (04) 37731840; (04) 7731336; (04) 8343223; (04) 7731854; (04) 8357084.
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU
1. Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Học viện, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình đó; bố trí sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của Giám đốc Học viện.
2. Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong Học viện; đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện để phục vụ sự chỉ đạo và điều hành của Giám đốc Học viện.
3. Tiếp nhận, xử lý hoặc trình Giám đốc Học viện giải quyết các văn thư và tờ trình của Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân theo quy chế làm việc của Học viện; tổ chức theo dõi việc giải quyết các văn thư và tờ trình đó.
4. Tham gia xây dựng các chế độ, thể lệ và văn bản pháp quy do Giám đốc Học viện ban hành và theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản đó.
5. Quản lý, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Học viện.
6. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật do Giám đốc Học viện và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Giám đốc Học viện ban hành.
7. Phối hợp lập kế hoạch tài chính (dự toán kinh phí) hàng năm, hàng quý, dự kiến phân phối hạn mức kinh phí, báo cáo kế toán cân đối tài khoản hàng quý, hàng năm, báo cáo quyết toán tài chính hàng năm tại Hà Nội,… chi trả tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nghiệp vụ, mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, nhỏ… theo chế độ của Nhà nước và quyết định của Giám đốc Học viện.
8. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản, sửa chữa và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt; quản lý cơ sở vật chất, kĩ thuật, tài sản và phương tiện làm việc, sinh hoạt, bảo đảm phục vụ mọi hoạt động, công tác của Học viện.
9. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, tạp vụ, vệ sinh của Học viện.
10. Quản lý phương tiện vận tải, bảo đảm phục vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc, cán bộ cao cấp và hoạt động của Học viện.
11. Tổ chức và thực hiện công tác y tế, bảo vệ sức khoẻ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của Học viện.
12. Tổ chức và thực hiện công tác quản lý nhà khách, kí túc xá, nhà ăn, phục vụ chu đáo cho khách, học viên và cán bộ về công tác, học tập và làm việc tại Học viện.
13. Bảo đảm các yêu cầu về vật chất để tổ chức các lớp học, các cuộc hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, tập huấn của Học viện.
14. Phối hợp với Đảng uỷ, Công đoàn và các tổ chức quần chúng, tổ chức phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học viên của Học viện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước.
15. Bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan.
16. Phối hợp chuyên môn công tác Văn phòng đối với các đơn vị cấp 3.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
Tập thể:
– Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Lao động giỏi, Đơn vị Lao động xuất sắc, được Giám đốc Học viện tặng Bằng khen, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.
– Năm 2003, 2004 được Giám đốc Học viện tặng Cờ thi đua.
– 5 năm liền từ 2003 – 2007, được nhận Bằng khen của Bộ Nội vụ.
– Năm 2006, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
– Năm 2007 – 2008, được nhận Cờ thi đua của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
– Cờ thi đua cấp Bộ cho đơn vị “hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu Khối thi đua năm học 2011 – 2012”.
Cá nhân:
Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Học viện, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỉ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>