Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 10/01/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ; các Phó Giám đốc Học viện: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân; PGS.TS. Lương Thanh Cường; lãnh đạo các cơ sở, khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những hoạt động trọng tâm và chủ yếu của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh và đổi mới hoạt động ĐTBD CBCCVC đang ngày càng đặt ra cấp thiết. Giám đốc Học viện đề nghị, thông qua Hội nghị này, các đơn vị, cơ sở tập trung đánh giá về thực trạng hoạt động ĐTBD CBCCVC của Học viện trong thời gian qua, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất các ý kiến đóng góp để xây dựng định hướng cho việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Khoa ĐTBD công chức và tại chức, ThS. Tống Đăng Hưng – Phó trưởng Khoa đã trình bày Báo cáo thực trạng công tác bồi dưỡng năm 2017 và phương hướng, kiến nghị, đề xuất năm 2018 của Học viện. Theo đó, Báo cáo đã đánh giá tương đối khách quan và toàn diện về những kết quả đạt được trên nhiều mặt hoạt động bồi dưỡng CBCCVC của Học viện, cụ thể như: bồi dưỡng theo ngạch (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp); bồi dưỡng theo chức danh; đào tạo chuyển đổi để thi cao học; bồi dưỡng hành chính doanh nghiệp,… Riêng trong năm 2017, Học viện đã tổ chức được 163 lớp với 9.683 học viên. Các lớp được tổ chức theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Khoa ĐTBD công chức và tại chức báo cáo về thực trạng công tác bồi dưỡng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 của Học viện

ThS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng Khoa ĐTBD công chức và tại chức báo cáo về thực trạng công tác bồi dưỡng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 của Học viện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn trong công tác ĐTBD CBCCVC ở nhiều phương diện, như: chưa xây dựng được chiến lược lâu dài về công tác bồi dưỡng mà vẫn hoạt động có tính chất đáp ứng nhu cầu từng năm; chưa xây dựng được cơ chế phân công, phối hợp trong tổ chức các lớp bồi dưỡng trong hệ thống Học viện; nội dung chương trình bồi dưỡng nói chung và theo chức danh nói riêng không có tính ổn định cao; đội ngũ giảng viên và báo cáo viên còn mỏng; công tác phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức các lớp còn chưa kịp thời và nhịp nhàng. Trên cơ sở đó, Báo cáo nêu rõ những phương hướng công tác trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

Đại diện các cơ sở, khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện trình bày các tham luận và trao đổi tại Hội nghị

Đại diện các cơ sở, khoa, ban, đơn vị thuộc Học viện trình bày các tham luận và trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở, khoa, ban, đơn vị đã trình bày các tham luận và tích cực trao đổi về các mặt hoạt động liên quan tới công tác ĐTBD CBCCVC của Học viện. Các ý kiến không chỉ tập trung trao đổi về các định hướng lớn trong việc đổi mới hoạt động bồi dưỡng của Học viện trong bối cảnh mới mà còn trao đổi về các giải pháp để tổ chức thực hiện, như: về thể chế, tổ chức; chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy hoạt động ĐTBD. Bên cạnh đó, một số nội dung mang tính nghiệp vụ cụ thể phục vụ trực tiếp cho hoạt động ĐTBD CBCC như: lập kế hoạch và xây dựng dự toán các lớp bồi dưỡng; thanh toán, quyết toán, ký hợp đồng mở lớp bồi dưỡng, cung cấp tài liệu cho các lớp bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các lớp bồi dưỡng,… cũng được các đại biểu tham dự quan tâm trao đổi và làm rõ hơn tại Hội nghị.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu kết luận Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện đã kết luận một số nội dung quan trọng về công tác ĐTBD của Học viện và giao cho các cơ sở, khoa, ban, đơn vị có liên quan trong Học viện chủ trì hoặc phối hợp đề xuất thực hiện, trong đó: (1) Tập trung hoàn chỉnh thể chế và quy định thống nhất về tổ chức của các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý công tác ĐTBD của Học viện và các cơ sở, phân viện trực thuộc Học viện; (2) Xây dựng quy chế phân công, phối hợp giữa các cơ sở, đơn vị trong quản lý hoạt động ĐTBD và xây dựng quy trình các bước trong tổ chức, quản lý các lớp ĐTBD; (3) Nghiên cứu, xây dựng định mức thu chi mới đối với các lớp ĐTBD theo quy định hiện hành; (4) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nhân sự làm công tác quản lý ĐTBD; (5) Nghiên cứu, xây dựng các chương trình, hệ, ngạch ĐTBD của Học viện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về ĐTBD CBCCVC, đặc biệt cần nghiên cứu, xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội và các lớp ĐTBD cho người nước ngoài bảo đảm tính đa dạng và linh hoạt; (6) Có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt là các giảng viên thỉnh giảng; (7) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phù hợp để khuyến khích về vật chất và tinh thần cho các cán bộ trực tiếp làm công tác giới thiệu, mở lớp ĐTBD,…

Giám đốc Học viện cũng yêu cầu trong giai đoạn trước mắt, các cơ sở, đơn vị liên quan cần nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để xây dựng quy định tạm thời để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác ĐTBD CBCCVC của Học viện trong khi chờ các văn bản hướng dẫn cụ thể Nghị định 101/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan của cấp trên.

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.